2NK Sacco branches and Contacts

636

Here are branches and contacts for 2NK Sacco:

Contact Us

Phone Number: 0721 374 310

 info@2nksacco.co.ke

 www.2nksacco.co.ke

Head Office,

Kangaru Corner House,

Nyeri

2NK  Sacco Parcel office numbers.

NAIROBI                   0706235260

KARATINA                0706235258

THIKA                        0708803813

NAKURU                   0706235263

NYERI                        0702069141

NYAHURURU           0711360900

NANYUKI                0711360722
KERUGOYA            0711360724
NAIVASHA             0768605988
OTHAYA                  0711360907
ELDORET               0706235261

Head office:

Kangaru Corner House,
Next to Post Bank
Nyeri.
+254-061-2030340
Customer Care : 0721 374 310
P.O. Box 12196 – 10100
info@2nksacco.co.ke

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here